Businessman shaking digital partners hand on purple city background
Ползите за бизнеса са реални!
Релевантни, оптимизирани, добре позиционирани
Да бъдете дигитални във Вашите операции означава да се движите със скорост, ловкост и мащаб,
за да обслужвате клиентите си по безпрецедентен начин

Нещо
За нас

Интернет услуги и комуникации ЕАД е българският пионер в Интернет.

Фирмата се появи като компания за данни, която предоставя професионална информация за финансови котировки чрез интернет на базата на данни на Reuters и Banknet на Bankservice (сега БОРИКА АД).

Интернет услуги и комуникации ЕАД (бивш Dir.bg холдинг) разработи и поддържа в продължение на две десетилетия най-големия местен уеб портал DIR.BG заедно с много интернет базирани услуги – търсачки, социални мрежи, уеб поща, хостинг и др.

Компанията е пионер в предоставянето на услуги за платено и електронно пазаруване, като си партнира с доставчици като McDonalds, Vivacom, Technopolis и др.

В началото на хилядолетието компанията беше ангажирана от най-голямата консултингова компания McKinsey and Co да участва в разработването на редица големи международни интернет проекти.

През последните няколко години Интернет услуги и комуникации ЕАД изгради екип от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти в областта на сигурността на данните и управлението на облачни услуги. Основния фокус беше пренасочен към кибер сигурността и дигитализацията на бизнеса и бизнес процесите.

Сигурността на бизнес операциите на нашите клиенти и високата надеждност на предоставяните услуги са наш основен приоритет. За да отговорим на високите изисквания и очаквания за качество на предоставяните услуги си партнираме със световния лидер в областта на центровете за колокация на данни – Equinix. Данните на нашите клиента са с гарантирана и сертифицирана физическа защита на инфраструктурата в дейта центрове със сертификати ISO9001:2015, QMS/IEC 27001:2013, ISMS/20000.

Гарантираната комуникационна свързаност с изключително висока надеждност е друга основна характеристика на нашите услуги. Поддържаме резервирана свързаност с основните доставчици, както на международен IP Transit, така и на национален BG Peering трафик.

Ние предлагаме широка гамабизнес услуги

IT-ХОТЕЛ

Оптимизирайте разходите и намалете риска за вашата IT инфраструктура.

Нарастващата сложност на IT системите, критичната зависимост на бизнеса от въвеждането на производителни и надеждни CRM/ERP системи, кибер сигурността и дистанционна работа са истински предизвикателства пред много съвременни компании.

Какво е IT-ХОТЕЛ?

Програма за аутсорсинг на ИТ инфраструктура, включваща хостинг, проактивно администриране, наблюдение и управление на CRM, ERP и други ИТ системи, съчетаваща експертизата и ресурсите на специалисти с дългогодишен опит.

Какви предимства ви осигурява ползването на IT-ХОТЕЛ?

ПРЕДВИДИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
• Фиксиран месечен абонамент*  OPEX вместо CAPEX  Оптимизиране на ресурсите * При фиксиран обхват на услугата
МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА
 Гарантирано качество и SLA  Освобождавате се от задачите по поддръжка, сигурност и управление  99,90% наличност на услугата на годишна база
ФОКУС ВЪРХУ ВАШИЯ БИЗНЕС
 Фокусирате се върху това, което движи бизнеса ви
 Разтоварвате се от необходимостта да взимате сложни IT решения

Защо да изберете IT-ХОТЕЛ?

СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ
 Логическа и физическа сигурност  Сигурен и гарантиран достъп  Проактивна защита на вашите данни
ПРОФЕСИОНАЛНИ И УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ
 Проактивно администриране, наблюдение и управление  Лесна миграция с осигурен Rollback план  Гарантирана производителност и непрекъсваемост на бизнес процесите
ОПРОСТЕН ФИНАНСОВ МОДЕЛ С ПО-ДОБЪР TCO
 Ефективност и предвидимост на разходите за вашата ИТ инфраструктура
 Договор с фиксирана месечна такса
 Плащате само за ресурсите и услугите, които са ви необходими

Виртуален сървър за Вашите бизнес приложения

Виртуален сървър представлява съвременна виртуализирана сървърна IT инфраструктура, която се предоставя за ползване от бизнес клиенти.

Услугата Виртуален сървър е базиран на оптимизирана виртуализационна Hyperconverged Infrastructure изградена с компоненти и оборудване от водещи доставчици (Intel, HPE, Extreme Networks).

Виртуален сървър се предлага с включен достъп до интернет и операционна система по избор, и може да бъде оптимизиран според Вашите бизнес нужди и изискванията на най-използваните корпоративни системи като:

Разнообразни Бизнес IT приложения

Уеб сървър

Мейл сървър

Файлов сървър

Предимства за Вас

Без инвестиция в скъпо струващ хардуер и сложно лицензиране на компонентите на сървъра. Елиминирате разходите за електричество, климатизация и специализирано помещение

 С включен ежедневен бекъп на данните за последните 7 дни и 2 седмични резервни копия за последните 2 седмици.

Защита на данните и бизнес приложенията, които инсталирате върху Виртуален сървър и ограничение от неоторизиран достъп до тях, чрез допълнителната услуга Managed Firewall

Гарантирана физическа защита на инфраструктурата в дейта центрове със ISO 9001:2015, QMS/IEC 27001:2013, ISMS/20000 сертификати

Предефинирани пакети за виртуален сървър с възможност за добавяне допълнителни ресурси (HDD, RAM, CPU) по всяко време

Гарантирано функциониране и поддръжка на системата – 99,90%

Възможност за избор на виртуален сървър според спецификите на бизнес приложението от примерни или заявени от Вас конфигурации

VPS First

2 VCPU
4 GB RAM ПАМЕТ
50 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

69.00 лв. *

VPS Large

4 VCPU
8 GB RAM ПАМЕТ
100 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

119.00 лв. *

VPS Max

8 VCPU
16 GB RAM ПАМЕТ
200 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

199 лв. *

VPS Ultra

16 VCPU
32 GB RAM ПАМЕТ
400 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

399.00 лв. *

*Цените са без ДДС / месец

VPS First

2 VCPU
4 GB RAM ПАМЕТ
50 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

99.00 лв. *

VPS Large

4 VCPU
8 GB RAM ПАМЕТ
100 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

149.00 лв. *

VPS Max

8 VCPU
16 GB RAM ПАМЕТ
200 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

229.00 лв. *

VPS Ultra

16 VCPU
32 GB RAM ПАМЕТ
400 GB NVME SSD
НЕОГРАНИЧЕН ТРАФИК
ЕЖЕДНЕВЕН BACKUP

429.00 лв. *

*Цените са без ДДС / месец

Advanced Web Application Firewall

Услугата Advanced Web Application Firewall (или AWAF) е създадена специално, за да осигури гъвкава и всеобхватна защита на уеб/мобилни приложения и услуги. AWAF включва набор от модерни технологии за защита на приложенията от съвременните усъвършенствани заплахи,  пред които са изправени организациите днес:

автоматизирани атаки и ботове

уеб атаки, които крадат идентификационни данни и получават неоторизиран достъп през потребителски акаунти

атаки на приложен слой, които избягват статичната сигурност базирана на репутация и ръчни сигнатури 

новите възможности за атаки и заплахи свързани с бързото навлизане на множество API

AWAF защитата е от съществено значение за установяване на ефективна многослойна защита. 

AWAF системата анализира всяка HTTP/HTTPS заявка на ниво приложение, за да реши дали заявката е легитимна или не. 

F5 AWAF осигурява защита срещу различни видове атаки:

Zero-day web application attacks 

OWASP Top Ten attacks 

Web/SQL injections – използващи уязвимости в приложенията за инжектиране на невалидирани команди

Декриптиране и криптиране на трафика, чрез използване на различни алгоритми, между които Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), който е в основата на Blockchain технологиите

Layer 7 DoS and DDoS 

Brute force атаки, целящи получаване на неоторизиран достъп 

Web scraping, целящ извличане на информация от уеб страници  

Session hijacking – използвана за поемане на контрол над сесията на друг потребител

HPP атаки използващи уязвимостите в HTTP, целящи получаване на неоторизиран достъп до данни и ресурси

Buffer overflows 

Cookie manipulation 

Еncoding attacks – техники за заобикаляне на механизмите за защита на уеб страницата

Forceful browsing – да се осъществи достъп до ресурси, които не са публикувани в уеб приложението

Reverse engineering 

Hidden fields manipulation 

Request smuggling 

XML bombs/DoS Web scraping 

Application tampering 

AJAX/JSON web threats

Отдалечен VPN достъп

Услугата Отдалечен VPN достъп ви предоставя сигурен, надежден, криптиран, частен достъп до вътрешната корпоративна инфраструктура, в която са разположени всички IT системи (компютри, работни станции, сървъри, принтери и т.н.). Услугата е създадена за да превърне дистанционната работа в лесна и ефективна алтернатива на работата от офиса, с цел да не се прекъсва работният процес.

 Предимства за Вас 

Индивидуален акаунт за всеки служител

Висока степен на защита на предаваната информация, чрез криптиране на канала за връзка

Никакви ангажименти за администрирането на услугата

Проактивна техническа поддръжка

Managed Next Generation Firewall

( Защитна стена – инсталация, конфигурация и поддръжка )

Професионална услуга за кибер защита и повишено ниво за сигурност

За да предотвратите проникване във вашата мрежова инфраструктура и да защитите данните си от неоторизиран достъп, имате нужда от гъвкава и надеждна услуга за сигурност на информацията. Managed Next Generation Firewall ще Ви помогне да намалите технологичния риск от пробив в корпоративната си мрежа и да защитите ценните за компанията дигитални масиви от информация и ще гарантирате непрекъснатост на технологичните си процеси.

Квалифицирана поддръжка и мониторинг на услугата

Нашият екип от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти ще Ви помогне с професионални съвети за политиките за сигурност, които да бъдат приложени в услугата, ще направят конфигурацията за въвеждане на услугата в експлоатация и ще извършват поддръжка и мониторинг на услугата на база 24х7х356.

Blockchain De-centralized Data Storage

Надеждно решение за децентрализирано съхранение на криптирани данни, реализирано благодарение на взаимодействието между множество независими доставчици. Технологично решение от следващо поколение, разработено за да гарантира висока производителност и изключващо възможността от шпиониране.

SMS услуги

SMS известяването се използва в различни бизнеси за комуникация между бизнеса и потребителите.  Услугите, в които може да се използва SMS известяване на практика са неограничени, например съобщения за извършена транзакция, предстоящ ремонт, специална оферта, двуфакторна автентикация, извършена банкова транзакция и много други. Специфични характеристики и предимства на услугата са:

 Светкавична доставка

Незабавна доставка на съобщението до телефона на потребителя

 Конкурентно съотношение Цена/Качество

Изключително ниска цена в сравнение с други комуникационни канали и много висок процент доставяне и прочитане на съобщенията от потребителите.

Надеждност и Измеримост

Висока надеждност на доставките и измеримост за реалната доставка на изпратените съобщения

Екип от професионалисти

Високото качество се гарантира от екип от опитни експерти в областта на продажбата, конфигурацията  и въвеждането в експлоатация на услугата, съчетано с последваща 24х7х356 поддръжка и мониторинг на услугата в реално време

Контакти

E-MAIL: OFFICE@IS-AND.COM

АДРЕС: София, 1407, ул. Данаил Дечев N7